Watercare

Watercare

Industrieel afvalwater wordt normaliter behandeld worden met behulp van anaerobe technologie. Hierbij wordt organisch materiaal, aanwezig in de afvalwaterstroom, omgezet naar biogas. Voor dit proces wordt gebruik gemaakt van biomassa (korrelslib), waarbij het biogas vervolgens nuttig ingezet kan worden. Deze biomassa is zeer gevoelig voor de aanwezigheid van vetten, oliën en dispergeermiddelen die regelmatig in het afvalwater terecht komen. Genoemde middelen coaten het korrelslib waardoor deze het geproduceerde biogas niet aan het water afgegeven kan worden en dit heeft tot gevolg dat biomassa uitspoelt.

Het biomassaverlies resulteert in een substantiële afname van de capaciteit om afvalwater te behandelen en heeft verstrekkende gevolgen heeft voor de productiecapaciteit, hetgeen leidt tot onder andere economische schade. Daarnaast moeten extra kosten worden gemaakt om de uitgespoelde biomassa aan te vullen en de afvalwaterzuivering opnieuw op te starten. Beschikbare oplossingen werken onvoldoende, hebben een slechte ecologische footprint, gebruiken veel energie en/of verbruiken daarnaast veel chemicaliën.

De nieuw te ontwikkelen technologie zal gebruik maken van een ander scheidingsprincipe dat in staat is om oliën, vetten, dispergeermiddelen en water van elkaar te scheiden. De filtertechnologie is daarbij cruciaal en zal zeer sterke hydrofobe (waterafstotende) eigenschappen moeten hebben. Daarnaast beoogt men een laag energieverbruik, geen gebruik van chemicaliën en eenvoudige regeneratie. Tijdens het scheidingsproces zal een olie/vet laag bovenop het filter ontstaan dat een rendement verhogend effect zal hebben. Een bijkomend voordeel is dat gesuspendeerde deeltjes eveneens uit het inkomende water worden gefilterd. Dit heeft een gunstig effect op het na geschakelde gistingsproces.